Home|VvE beheer|Algemeen

Algemeen

Het beheer van onroerend goed van Verenigingen van Eigenaars (VvE) is een van onze kerntaken. Om een VvE naar wens te laten functioneren moet er een aantal zaken goed geregeld worden. FSG zorgt voor het administratief/financiële beheer en ook het technische beheer is bij ons in goede handen. Uw pand is onze zorg!

Het beheer voor Verenigingen van Eigenaars omvat een breed scala aan werkzaamheden waaronder:

Financieel beheer

 • Incasseren en administreren van de verschuldigde voorschotbijdragen
 • Debiteurenbewaking
 • Beheren en administreren van een afzonderlijke bank- of girorekening
 • Betalingen en administreren van goedgekeurde facturen van derden
 • Afhandelen van mutaties

Administratief beheer

 • Eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening van de baten/lasten over het afgelopen verenigingsjaar (balans- en exploitatierekening)
 • Opstellen van een ontwerpbegroting voor het komende verenigingsjaar
 • Bankgegevens beschikbaar stellen aan de door de ledenvergadering benoemde kascommissie
 • Begeleiden van schadeclaims

Bouwtechnisch beheer

 • Dagelijkse bereikbaarheid voor het aannemen en direct oplossen van onderhoudsklachten
 • Uitbesteding van servicewerkzaamheden zoals schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud van technische installaties
 • Periodiek controleren van de onderhoudswerkzaamheden waarvoor de vereniging een contract heeft afgesloten
 • Bij grotere werkzaamheden: aanvragen en beoordelen van offertes, uitbrengen van advies aan de vereniging, contact met Bouw- en Woningtoezicht, welstandscommissies etc.

Ledenvergadering

 • Organiseren en bijwonen van een algemene ledenvergadering
 • Administreren van volmachten voor leden die verhinderd zijn
 • Notuleren van de vergadering en verspreiden notulen
 • Uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering