Home|Vastgoed beheer|Technisch management

Technisch management

Bij schades of onderhoudsgebreken aan uw pand is het belangrijk deze zo snel mogelijk op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan lekkages of storingen van gezamenlijke apparatuur. Ook zorgen wij voor controle op deze werkzaamheden. Periodiek stellen we een rapport op met daarin de staat van het onderhoud en onze aanbevelingen voor het onderhoud. Want wanneer u uw pand of complex kwalitatief op niveau wilt houden, is een onderhoudsplanning voor de middellange en lange termijn belangrijk.

Wij streven samen met de opdrachtgever naar een hoog kwaliteitsniveau van uw pand.